© 2018 MEDIC NHA TRANG. thiết kế web bởi KHATECH.

XÉT NGHIỆM – THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM

PHÒNG XÉT NGHIỆM THỰC HIỆN NGOẠI KIỂM TẠI TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN XÉT NGHIỆM Y HỌC – ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH